Ý NGHĨA CỦA TRƯỜNG HỌC (NÓ LÀ GÌ, KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA) – BIỂU THỨC – 2022

Or you want a quick look: Trường học là gì:

Trường học là gì:

Một trường thường được gọi là bất kỳ trung tâm nơi cung cấp giảng dạy , ở bất kỳ cấp độ giáo dục: mầm non, tiểu học, trung học, dự bị, đại học.

Từ bản thân xuất phát từ tiếng Latin Schola , và điều này lần lượt từ σχολή Hy Lạp (schole), có thể dịch 'giải trí', 'giải trí'.

Trường học là tổ chức nơi nó được dạy và học . Nó được tạo thành từ một nhóm các giáo viên và học sinh. Nó có thể là công khai hoặc riêng tư.

Tòa nhà hoặc cơ sở nơi tổ chức này được đặt, hoặc việc giảng dạy được đưa ra hoặc có được trong một trường học, cũng được gọi là một trường học.

Trường học cũng được gọi là nơi, thực tế hay lý tưởng, nơi một người định hình tính cách của anh ta, rèn giũa tính cách của anh ta và sống những trải nghiệm phong phú . Ví dụ: "Tôi đã đi đến trường của cuộc sống."

READ  Top 9 bài Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lênin học học nữa học mãi

Trường học truyền thống

Nó được biết đến như một trường học truyền thống phát sinh ở châu Âu vào thế kỷ 17 và được củng cố trong suốt thế kỷ 19, là kết quả của các cuộc cách mạng tự do và như một biểu hiện của hiện đại. Theo khái niệm này, trường học là cơ quan mà trách nhiệm giảng dạy và đào tạo trí tuệ và đạo đức của công dân giảm xuống.

Trường học truyền thống là một nơi mà một giáo viên đưa ra bài học cho học sinh, để họ có được kiến ​​thức thông qua các phương pháp ghi nhớ và lặp lại. Ngày nay, thuật ngữ trường học truyền thống được sử dụng trái ngược với trường phái hiện đại, trong đó đề xuất các phương pháp hiện tại hơn để truyền đạt kiến ​​thức.

Trường cổ điển

Một học thuyết tự do về kinh tế học được Adam Smith đưa ra trong Nguyên nhân và hậu quả của sự giàu có của các quốc gia (1776), trong đó tự do sản xuất và thị trường được quy định, và giới hạn của vai trò, được gọi là trường phái cổ điển. của Nhà nước trong các vấn đề kinh tế. Cuốn sách này thường được công nhận là công việc vốn của chủ nghĩa tự do kinh tế.

Trường phái tư tưởng

Một trường phái tư tưởng là một trường học phát sinh xung quanh một giáo viên hay nhà lãnh đạo tư tưởng vĩ đại, những người theo dõi chia sẻ một loạt các quan niệm về thế giới hoặc cuộc sống, hoặc gắn liền với những dòng ý tưởng hoặc học thuyết nhất định. Ví dụ: trường cấu trúc, trường Frankfurt, trường Platonic, v.v.

READ  Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Học gì, ở đâu và ra trường làm nghề gì?

Trường nghệ thuật

Trong nghệ thuật, mà cả trong văn học, các trường học được đề cập đến một nhóm nghệ sĩ hoặc tác phẩm nhất định có chung một phong cách, quan niệm hoặc triết lý nghệ thuật, được thể hiện thông qua tác phẩm của họ, và có thể được sử dụng làm đặc trưng đặc trưng của thời gian nhất định, khu vực hoặc công trình.

Trường học bình thường

Trường học bình thường, còn được gọi là trường học bình thường, là tổ chức trong đó những người đang chuẩn bị trở thành giáo viên của trường học để tốt nghiệp.

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply