Chọn đáp án đúng: Trong tin học dữ liệu là:

Or you want a quick look:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Đối tượng nghiên cứu của ngành tin học là:
 • Bộ mã ASCII (American Standard Code for Information) mã hóa được
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp thọ 103 tuổi, vậy dãy nhị phân biểu diễn số này là:
 • Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành dãy bít. Cách biến đổi như vậy được gọi là:
 • Giá trị của số 000111012 là:
 • Chọn đáp án đúng: Bộ nhớ nào sẽ không còn dữ liệu khi ngắt nguồn điện của máy?
 • Chọn đáp án đúng: Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?
 • Những hiểu biết về một thực thể nào đó được gọi là gì?
 • Mùi vị là thông tin dạng nào?
 • Nơi chương trình đưa vào để thực hiện và lưu trữ dữ liệu đang được xử lí là?
 • Trong biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối, mô tả nào sau đây là sai?
 • DVD, ROM, Keyboard lần lượt là các thiết bị?
 • Dạng dấu phẩy động của số: 1234,56 là:
 • Máy tính sử dụng hệ cơ số nào để biễu diễn thông tin
 • Chọn đáp án đúng: Trong tin học dữ liệu là:
 • Để biểu diễn số nguyên -103 máy tính dùng:
 • Đơn vị cơ bản để đo lượng thông tin là
 • Bộ nhớ ngoài gồm
 • Hệ thống tin học gồm các thành phần
 • Bộ mã unicode có thể mã hoá được bao nhiêu ký tự
 • Bộ nhớ chứa các chương trình hệ thống được nhà sản xuất nạp sẵn là:
 • ALU (bộ số học /Logic)
 • Thông tin của 1 lệnh bao gồm:
 • Tính xác định của thuật toán có nghĩa là:
 • …(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo mộ trật tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác �
 • Chọn đáp án đúng: Thuật toán có những tính chất nào?
 • Input của bài toán giải hệ phương trình bậc nhất tổng quát  là:
 • Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số theo thứ tự sau: 5; 4; 3;?
 • Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số theo thứ tự sau: 5; 4; 3; 6; 2; 10; 8; 11?
 • Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các?
 • Chọn đáp án đúng: Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số theo thứ tự?
 • Chọn đáp án đúng: Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số?
 • Chọn đáp án đúng: Cho bài toán tìm kiếm với?
 • Chọn đáp án đúng: Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số theo thứ tự sau: 5; 4; 3; 6; 2; 10; 8; 11; 25; 11;  và k=11; Bằng thuật toán tìm
 • Chọn ý kiến đúng : Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số theo thứ tự sau: 5; 4; 3; 6; 2; 10; 8; 11; 25; 11;  và k=11; Bằng thuật toán tìm
 • Cho bài toán tìm kiếm với danh sách các số theo thứ tự sau: 5; 4; 3; 6; 2; 10; 8; 11; 25; 11;  và k=11; Bằng thuật toán tìm
 • Với thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange sort). M có ý nghĩa gì?
 • Với thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange sort), i có ý nghĩa gì?
 • Với thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange sort). Thuật toán kết thúc khi
 • Với thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange sort).
READ  Phong cách ngôn ngữ là gì?

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply