Lý thuyết Tin học 9 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (hay, chi tiết)

Or you want a quick look: Lý thuyết Tin học 9 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (hay, chi tiết)

Lý thuyết Tin học 9 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (hay, chi tiết)

1. Thư điện tử là gì?

    • Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (Internet) thông qua các hộp thư điện tử được quản lý và vận hành bởi hệ thống thư điện tử.

    • Thư điện tử có nhiều ưu điểm:

    • Chi phí thấp.

    • Thời gian chuyển gần như tức thời.

    • Gửi cho nhiều người.

    • Có thể gửi kèm tệp.

    • Một số hộp thư điện tử: gmail (google); yahoo mail (yahoo), ...

2. Hệ thống thư điện tử

    • Người gửi và người nhận đều phải có một tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư.

    • Máy chủ thư điện tử là các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lý thư điện tử.

    • Hệ thống vận chuyển là mạng máy tính.

    • Người gửi, người nhận sử dụng máy tính với phần mềm thích hợp để soạn, gửi và nhận thư.

READ  Một Đơn vị cacbon (1 Đvc là gì, nguyên tố hóa học là gì

3. Mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử

a) Mở tài khoản thư điện tử

    • Tiến hành với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí như Yahoo, Google, Microsoft, ...

    • Người dùng được cung cấp hộp thư (mail box) cùng với tên đăng nhập và mật khẩu.

    • Hộp thư điện tử được gắn với một địa chỉ thư điện tử.

    • Địa chỉ thư điện tử có dạng:

    • Phần trước kí hiệu @ là tên đăng nhập, phần sau là tên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

    • Lưu ý: hai hộp thư cùng một nhà cung cấp dịch vụ phải có tên đăng nhập khác nhau.

    Ví dụ: vietjack@gmail.com, vietjack@yahoo.com, ...

b) Nhận và gửi thư

    • Ta chỉ cần:

       ◦ 1. Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.

       ◦ 2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập, mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy nút Đăng nhập).

    • Để đọc nội dung một thư, ta chỉ cần nháy chuột vào liên kết đó.

READ  P là gì trong hóa học

    • Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng chính:

       ◦ Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.

       ◦ Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể.

       ◦ Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.

       ◦ Trả lời thư.

       ◦ Chuyển tiếp thư cho người khác.

       ◦ Lưu ý: Người gửi phải ghi rõ và chính xác địa chỉ thư điện tử của người nhận.

  • Lý thuyết Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Bảo vệ thông tin máy tính
  • Lý thuyết Bài 6: Tin học và xã hội (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 6 (có đáp án): Tin học và xã hội
  • Lý thuyết Bài 7: Phần mềm trình chiếu (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 7 (có đáp án): Phần mềm trình chiếu
  • Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9
  • Giải Sách bài tập Tin học 9

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply