Ý NGHĨA CỦA SINH HỌC (NÓ LÀ GÌ, KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA) – KHOA HỌC VÀ SỨC KHỎE – 2022

Or you want a quick look: Sinh học là gì:

Sinh học là gì:

Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về nguồn gốc, sự tiến hóa và đặc điểm của sinh vật , cũng như quá trình sống, hành vi và sự tương tác của chúng với nhau và với môi trường.

Từ này, như vậy, được hình thành từ nguồn gốc Hy Lạp βί bí (bíos), có nghĩa là 'cuộc sống', và -λλγίγί ((-logy), có nghĩa là 'khoa học' hoặc 'nghiên cứu'.

Như vậy, sinh học chịu trách nhiệm mô tả và giải thích hành vi và đặc điểm phân biệt sinh vật sống, với tư cách cá nhân, hoặc được coi là toàn bộ, như một loài.

Tầm quan trọng của sinh học

Một trong những mục tiêu cơ bản của sinh học là thiết lập các quy luật chi phối cuộc sống của sinh vật . Nói cách khác, nó bao gồm các nghiên cứu về nguồn gốc của sự sống và sự tiến hóa của nó trong suốt sự tồn tại của chúng ta.

Do đó, cần phải thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu về sinh vật liên tục. Điều này đã cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về các vi sinh vật phức tạp và cơ thể chúng ta hoạt động như thế nào.

READ  Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tương tự như vậy, nghiên cứu khoa học về sinh học đã cho phép các chuyên gia khác nhau tạo ra các loại thuốc và vắc-xin chống nhiễm trùng hoặc ngăn ngừa bệnh tật để cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả động vật và thực vật.

Do đó, sinh học cũng là một khoa học đóng góp kiến ​​thức tuyệt vời cho các ngành nghiên cứu khoa học khác.

Chi nhánh sinh học

Sinh học là một ngành khoa học rộng lớn, từ đó nhiều nhánh xuất hiện đi sâu vào các khía cạnh đa dạng nhất liên quan đến các sinh vật sống, chẳng hạn như:

  • Giải phẫu: nghiên cứu cấu trúc bên trong và bên ngoài của các sinh vật sống. Vi khuẩn học: nghiên cứu vi khuẩn. Y sinh: nghiên cứu về sức khỏe của con người. Hóa sinh: nghiên cứu các quá trình hóa học. Sinh thái học: nghiên cứu các sinh vật và mối quan hệ của chúng, thậm chí với môi trường. Phôi học: nghiên cứu sự phát triển của phôi. Côn trùng học: nghiên cứu côn trùng. Đạo đức: nghiên cứu hành vi của con người và động vật. Sinh học tiến hóa: nghiên cứu về sự thay đổi mà chúng sinh trải qua thời gian. Phylogeny: nghiên cứu về cách các sinh vật phát triển. Di truyền học: nghiên cứu về gen. Mô học: nghiên cứu thành phần và cấu trúc của các mô. Miễn dịch học: nghiên cứu các cơ chế của cơ thể để chống lại độc tố, kháng nguyên, trong số những người khác. Mycology: nghiên cứu về nấm. Vi sinh vật: nghiên cứu vi sinh vật. Tổ chức: nghiên cứu các cơ quan của động vật và thực vật. Paleontology: nghiên cứu các sinh vật sống trên Trái đất trong quá khứ. Phân loại học: nghiên cứu cho phép phân loại sinh vật sống. Virus học: nghiên cứu về virus. Động vật học: nghiên cứu động vật.
READ  Làm thư ký học ngành gì và câu trả lời chuẩn nhất cho bạn!
  • Mô học, Giải phẫu, Sinh thái.

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử là một phần của sinh học nghiên cứu các quá trình của sinh vật theo quan điểm phân tử. Cụ thể, nó tập trung vào nghiên cứu hai đại phân tử: axit nucleic, bao gồm DNA và RNA và protein.

Sinh học tế bào

Là sinh học tế bào, còn được gọi là sinh hóa tế bào và trước đây gọi là tế bào học, nó là một phần của sinh học nghiên cứu các hiện tượng sinh học diễn ra trong các tế bào, cũng như tính chất, cấu trúc, chức năng, bào quan, vòng đời và cách thức của chúng họ tương tác với môi trường của họ. Nó là một môn học liên quan đến sinh học phân tử.

Sinh học biển

Sinh học biển là một nhánh của sinh học chịu trách nhiệm nghiên cứu các sinh vật sống trong hệ sinh thái biển, cũng như bảo tồn sinh vật biển và môi trường của nó theo nghĩa vật lý và hóa học.

See more articles in the category: Học gì
READ  Phương pháp dạy học tích cực là gì?

Leave a Reply