Lý thuyết Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (hay, chi tiết)

Or you want a quick look: Lý thuyết Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (hay, chi tiết)

Lý thuyết Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (hay, chi tiết)

• Nội dung chính:

- Ngôn ngữ lập trình là gì?

- Từ khóa của ngôn ngữ lập trình

- Cấu trúc chung của 1 chương trình máy tính.

1. Ví dụ về chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

   - Ngôn ngữ lập trình được tạo nên từ bảng chữ cái và các quy tắc. Các câu lệnh chỉ được viết từ những chữ cái đó.

   - Khái niệm bảng chữ cái: là tập các kí tự cấu tạo nên các câu lệnh. Thường bao gồm các chữ cái tiếng anh và một số kí hiệu khác như phép toán +, -, ∗, ⁄,…

   - Mỗi câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình phải tuân thủ 1 quy tắc nhất định, nếu sai quy tắc chương trình sẽ bị lỗi.

3. Từ khóa và tên

a. Từ khóa

   - Là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác. Mỗi từ khóa có chức năng riêng biệt.

READ  Ngành Quốc tế học (Mã ngành: 7310601)

   - Trong hình 2.2, ta có thể thấy các từ khóa: Program, Uses, Begin, Writeln, End.

b. Tên

- Do người lập trình đặt, phải tuân thủ theo các quy tắc của ngôn ngữ lập trình cũng như của chương trình dịch và thỏa mãn:

   + Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau

   + Tên không được trùng với các từ khóa

   + Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

- Ví dụ: Stamgiac, ban_kinh,…

4. Cấu trúc chung của chương trình

Gồm 2 phần:

- Phần khai báo:

   + Khai báo tên chương trình

   + Khai báo các thư viện.

- Phần thân: chứa các câu lệnh để máy tính cần thực hiện, đây là phần bắt buộc phải có.

Trong hình 2.3, ta thấy:

- Phần khai báo: gồm 2 câu lệnh là khai báo tên chương trình là CT_Dau_Tien và khai báo thư viện Ctr.

READ  Nên Học Nghề Gì Bây Giờ 12 Nghề Tự Do Lương Cao Nhất Hiện Nay

- Phần thân: dùng từ khóa begin và end cho biết điểm bắt đầu và kết thúc chương trình và 1 câu lệnh in ra màn hình.

5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

- Sử dụng môi trường lập trình Free Pascal.

- Sử dụng bàn phím để soạn thảo chương trình như dưới đây

- Ấn tổ hợp Alt + F9 để dịch chương trình, nhập tên để lưu chương trình lại cho những lần sử dụng sau này.

- Nhấn tổ hợp Ctrl + F9 để chạy chương trình.

  • Lý thuyết Tin học 8 thực hành 1: Làm quen với Free Pascal (hay, chi tiết)
  • Lý thuyết Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 3 (có đáp án): Chương trình máy tính và dữ liệu
  • Lý thuyết Tin học 8 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán (hay, chi tiết)
  • Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8
  • Top 40 Đề thi Tin học 8 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply