Ngành Kinh tế học (Mã ngành: 7310101)

Or you want a quick look: Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế học (hay ngành Kinh tế) là ngành học đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi đang phục vụ cho đất nước ta. Học vị Cử nhân kinh tế hay cao hơn là Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế học là những học vị nhiều người mơ ước. Phi thương bất phú, muốn giàu hãy học làm kinh tế nhé :))

Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế học là gì?

Kinh tế học (tiếng Anh là Economics) đào tạo kiến thức đặc thù trong lĩnh vực kinh tế cho sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế học.

Kiến thức cần nắm được khi học ngành Kinh tế học:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học cần phải có khả năng tổ chức, quản lý và thực thi các hoạt động kinh tế trong khu vực doanh nghiệp. Có kiến thức về đào tạo đội ngũ kinh tế, lên kế hoạch, tham mưu, tư vấn về kinh tế cho các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ…

Các chuyên ngành của Kinh tế học:

 • Kinh tế học ứng dụng
 • Kinh tế kế hoạch và đầu tư
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh tế xây dựng
 • ….
READ  Lớp 11 học những môn gì?

Các trường đào tạo ngành Kinh tế học

Dưới đây là những trường đại học tuyển sinh và đào tạo ngành Kinh tế học trong năm 2021.

Điểm chuẩn ngành Kinh tế học năm 2021 của từng trường cũng đã được cập nhật trong cột bên cạnh để các bạn có thể tiện tham khảo hơn.

Danh sách các trường ngành Kinh tế học như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội 35.83
Đại học Ngoại thương 26.5 – 28.5
Đại học Kinh tế quốc dân 27.55
Học viện Ngân hàng 26.4
Đại học Thương mại 26.35
Học viện Tài chính 26.35
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 24.98 – 25.98
Đại học Giao thông vận tải 25.15
Học viện Chính sách và Phát triển 24.95
Đại học Thủy Lợi 24.6
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 23.25
Đại học Nội vụ Hà Nội 20.5
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 16.0
Đại học Hải Dương 16.0
Đại học Công nghiệp Việt – Hung 16.0
Học viện Quản lý Giáo dục 16.0
Đại học Lao động – Xã hội 15.5
Đại học Thái Bình 15.0
Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
Đại học Hải Phòng 14.0
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 25.0
Đại học Tây Nguyên 19.0
Đại học Nha Trang 18.0
Đại học Kinh tế – ĐH Huế 18.0
Đại học Vinh 17.0
Đại học Quy Nhơn 15.0
Đại học Hồng Đức 15.0
Đại học Quang Trung
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM 26.45
Đại học Kinh tế TPHCM 26.3
Đại học Mở TP HCM 25.8
Đại học Tài chính – Marketing 25.8
Đại học Cần Thơ 25.5
Đại học Nông lâm TPHCM 23.5
Đại học Lạc Hồng
Đại học Tiền Giang 15.0
Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 15.0
READ  KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

Các khối thi ngành Kinh tế học

Toàn bộ những tổ hợp khối xét tuyển vào ngành Kinh tế học năm 2021 của các trường đều được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế học bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối C01 (Toán, Lý, Văn)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa)
 • Khối C14 (Toán, Văn, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế học

Ngành Kinh tế học sẽ học trong bao lâu và học những gì?

Chương trình cử nhân Kinh tế học của các trường thường sẽ kéo dài trong 4 năm. Các môn học trong 1-2 năm đầu thường là những môn về kiến thức cơ bản, đại cương. Bắt đầu từ năm học thứ 2 các bạn sẽ dần làm quen với kiến thức ngành và chuyên ngành nhé.

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1. Học phần chung
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoại ngữ
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng và an ninh
2. Học phần của trường
Toán cho các nhà kinh tế
Pháp luật đại cương
Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
3. Các học phần của ngành
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tin học đại cương
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Quản lý học 1
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Kinh tế lượng 1
Nguyên lý kế toán
Kinh tế phát triển
Kinh tế quốc tế
2. Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc
Kinh tế vi mô 2
Kinh tế vĩ mô 2
Kinh tế và quản lý môi trường
Kinh tế lao động
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh
Kinh tế đầu tư
Xã hội học
Đề án chuyên ngành
Học phần tự chọn
Kinh tế Việt Nam
Dân số và Phát triển
Kinh tế lượng 2
Marketing căn bản
Kinh tế học tăng trưởng
Kinh tế học về các vấn đề xã hội
Quản trị nhân lực
Kinh tế lao động nâng cao
Đô thị hóa và phát triển
Kinh tế học biến đổi khí hậu
3. Kiến thức chuyên sâu Kinh tế học
(Tự chọn 7 học phần trong các môn sau)
Phân tích kinh tế vi mô 1, 2
Phân tích kinh tế vĩ mô 1, 2
Chuyên đề ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế học 1, 2
Kinh tế học nguồn thu ngân sách chính phủ
Phân tích đầu tư trong thị trường tài chính
Kinh tế học chi tiêu Chính phủ
Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về Kinh tế Vi mô
Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về Kinh tế Vĩ mô
4. Chuyên đề thực tập
READ  Con gái nên học ngành gì dễ xin việc, lương cao

Cơ hội việc làm ngành Kinh tế học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan quản lý kinh tế thuộc doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tổ chức xã hội, đoàn thể… Các công việc này có thể là:

Chuyên viên phân tích và hoạch định chính sách, thẩm định, tư vấn đầu tư và quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn về lao động và quản lý nhân sự cho các tổ chức trên.

 • Các cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể và xã hội.
 • Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành về kinh tế học.
 • Chuyên viên kinh doanh
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên phân tích thị trường chứng khoán

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply