Giáo án làm quen các ngày tháng trong năm 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Or you want a quick look: Giáo án làm quen các ngày tháng trong năm

Giáo án làm quen các ngày tháng trong năm

Các ngày tháng trong năm

 

 

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

–         Bé biết thứ tự của các ngày trong tuần, thứ tự của các tháng trong năm.

–         Bé biết sắp xếp các ngày trong tuần cho phù hợp.

–         Bé biết làm lịch cho năm mới từ các họa báo và viết các chữ số theo thứ tự tăng dần của các ngày trong tháng.

 

  1. CHUẨN BỊ:

–         Các tờ lịch theo thứ tự từ ngày 2 – 22

–         12 tờ giấy lớn cho bé làm lịch cho năm 2014.

–         Họa báo, kéo, hồ dán, viết lông.

  1. TIẾN HÀNH:
Hoạt động của côHoạt động của trẻ
  • Hoạt động 1: Trò chơi “Bạn là ai?”

–         Cô cho hát bài : Cả tuần đều ngoan

–         Cho trẻ kết 7 nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn.

–         Cô cho mỗi nhóm 3 tờ lịch theo thứ tự, mỗi trẻ cầm 1 tờ và đứng theo thứ tự tăng dần ( Bạn đứng trước có chữ số nhỏ nhất là ngày hôm qua, bạn đứng giữa là ngày hôm nay, bạn đứng sau là ngày mai).

–         Cách chơi: Cho 7 nhóm đứng theo thứ tự tăng dần của nhóm. Cô sẽ cho trẻ chơi “Bạn là ai?” cô chỉ nhóm nào thì lần lượt từng bạn trong nhóm đó phải nói được mình là ngày nào?

+ Bạn đứng giữa nói “ Tôi là ngày hôm nay”

+ Bạn đứng trước nói “Tôi là ngày hôm qua”

+ Bạn đứng sau nói “Tôi là ngày mai”

 

–         Lần 2: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn theo thứ tự tăng dần từ 2 – 22, nghe 1 đoạn nhạc cô chỉ vào bạn nào thì bạn đó sẽ nói “ Tôi là ngày hôm nay, ngày 12…”, bạn đứng bên trái sẽ nói tiếp “ Tôi là ngày hôm qua ngày 11”, bạn đứng bên phải sẽ nói “ Tôi là ngày mai, ngày 13”. Lần lượt cô chỉ đến bạn nào thì bạn đó nói, sau đó có thể cho 1 trẻ vào thay cô để chị bạn nói.

 

  • Hoạt động 2: Trò chơi “ Các ngày trong tuần”

–         Cô cho trẻ chia thành 3 nhóm theo ký hiệu trên mỗi tờ lịch.

–         Cho mỗi nhóm 1 tờ giấy, yêu cầu trẻ sắp xếp thứ tự của các ngày trong tuần cho phù hợp, sau đó dán các ngày đó vào tờ giấy lớn tạo thành 1 tuần lễ.

–         Trò chuyện với trẻ về các ngày trong tuần:

+ 1 ngày có mấy tuần? Đó là ngày nào?

+ 1 tuần bé đi học những ngày nào? Bé nghỉ ngày nào?

 

  • Hoạt động 3: “Bé làm lịch cho năm mới”

–         Cô trò chuyện với bé 1 năm có bao nhiêu tháng, đó là những tháng nào?

–         Yêu cầu trẻ kết mỗi nhóm 2 bạn cùng nhau làm lịch cho năm mới. Trẻ cắt những hình ảnh trên họa báo mà trẻ thích dán vào và viết số theo thứ tự tăng dần từ 1-30 hoặc 31 thành 1 tháng.

–         Cô cho trẻ xếp theo thứ tự các tháng thành 1 năm và treo ở lớp để trẻ xem mỗi ngày.

–         Cả lớp hát.

 

 

–         trẻ chia nhóm thể hiện theo yêu cầu của cô.

 

 

 

 

–         Trẻ nói thứ tự của mình khi đến lượt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–         Trẻ tự thảo luận nhóm và sắp xếp phù hợp.

 

 

–         Trẻ trò chuyện.

 

 

–         Trẻ chia nhóm lịch theo ý của mình.

READ  Cách đánh tưa lưỡi (rơ lưỡi) cho trẻ sơ sinh bằng rau ngót 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Gửi bởi Hà Vũ in Uncategorized
Tags: Giáo án điện tử mầm non, Giáo án làm quen văn học, Giáo án lớp lá, Giáo án mầm non làm quen với toán, Giáo án mầm non lớp 5 tuổi, Giáo án văn học mầm non

See more articles in the category: Mầm non

Leave a Reply