Giáo án 5 tuồi đế tài các biển báo giáo thông 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Or you want a quick look: Giáo án tham khảo

Giáo án tham khảo

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Đề tài : CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG

Lớp mẫu giáo 5 tuổi Giáo án 5 tuồi đế tài các biển báo giáo thông

I/ Yêu cầu:

–         Trẻ nhận biết được ý nghĩa, công dụng của một số biển báo giao thông.

–         Trẻ biết thực hiện đúng luật giao thông.

–         Trẻ làm các biển báo để áp dụng vào thực tiễn của trường.

II/ Chuẩn bị:

–         Băng VCD hình ảnh giao thông trước cổng trường.

–         Trẻ thực hiện trước đó một số biển báo giao thông trong sân trường: cấm đi ngược chiều, cấm quẹo trái, cấm quẹo phải, được phép đi thẳng….

III/ Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

DỰ KIẾN HĐ CỦA TRẺ

1/ Hoạt động 1:

– Cô cùng trẻ quan sát cổng trường và sân trường.

– Ở cổng trường, cô hỏi trẻ quang cảnh cổng trường lúc này như thế nào?

– Trong khi quan sát, cô hỏi cháu về ý nghĩa của các biển báo giao thông trong sân trường.

2/ Hoạt động 2:

– Cô mở băng VCD về quang cảnh giao thông trước cổng trường vào thời điểm phụ huynh đưa bé đến trường.

– Trong khi cho trẻ xem băng hình, cô đàm thoại cùng trẻ về những diễn biến trong băng hình.

+ Các con thấy trước cổng trường lúc này như thế nào?

+ Chú đang đậu xe ở đâu? Có đúng luật giao thông?

+ Các con nhìn thấy hình ảnh gì đây?

+ Chú này đang làm gì?….

– Sau khi xem băng hình xong cô hỏi lại trẻ:

+ Các con vừa thấy những hình ảnh gì trong cuộn băng này?

+ Theo các con như vậy sẽ ảnh hưởng gì đối với cổng trường của chúng ta?

+ Vậy để mọi người không đậu xe, tụ tập buôn bán trước cổng trường mình phải có cái gì để nhắc nhở?

– Lúc nãy, các con thấy những biển báo nào trong sân trường (mời trẻ lên chọn và hỏi ý nghĩa của các biển báo đó).

– Đưa biển báo giao thông cho trẻ xem và hỏi trẻ nhìn vào đặc điểm nào để biết đó là bảng cấm và được phép.

– Nếu chúng ta không tuân theo các biển báo giao thông thì điều gì sẽ xảy ra?

– Khi xảy ra tai nạn các con cảm thấy như thế nào ?

– Vậy để giảm bớt tai nạn, cổng trường mình an toàn trật tự, ba mẹ không đậu xe dưới lòng đường thì chúng mình giúp bằng cách nào?

– Theo các con cần làm những biển báo nào ngay trước cổng trường?

– Làm như thế nào để mọi người nhìn và hiểu được?

3/ Hoạt động 3:

– Chia nhóm, cho trẻ thảo luận và thực hiện. Sau khi trẻ thực hiện, cô hỏi ý nghĩa các biển báo mà trẻ vừa làm.

– Yêu cầu trẻ xử lý tình huống

– Cho trẻ cầm biển báo đặt trước cổng trường.

Kết thúc.

– Trẻ cùng đi với cô

 

– Trẻ phát biểu

 

– Trẻ đàm thoại cùng cô

 

– Trẻ vào lớp và xem một đoạn VCD về quang cảnh giao thông trước cổng trường vào thời điểm phụ huynh đưa bé đến trường.

 

 

 

 

 

– Trẻ trả lời

– Trẻ trả lời

 

 

 

– Trẻ trả lời

 

 

– Trẻ trả lời

 

 

– Trẻ trả lời

 

– Trẻ trả lời

 

– Trẻ trả lời

 

 

– Trẻ trả lời

 

– Trẻ thực hiện

READ  Bác hồ kính yêu đề tài niềm vui bất ngờ 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

 

Gửi bởi Hà Vũ in Giáo án mầm non lớp 5 tuổi
Tags: Giáo án lớp lá, Giáo án mầm non lớp 5 tuổi

See more articles in the category: Mầm non

Leave a Reply