Đồ dùng đồ chơi tự tạo chủ đề gia đình hoạt động góc 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Or you want a quick look:
ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG GÓC


ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG GÓC

Tác giả:  Tập thể giáo viên trường mầm non Ẳng NưaĐơn vị: Trường mầm non Ẳng Nưa – huyện Mường Ảng

Tên đồ dùng: Bộ đồ chơi hoạt động góc Ứng dụng: Dạy trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, Hoạt động các góc chơi, hoạt động ngoài trời,  Âm nhạc …

 

1.Cấu tạo: Bộ đồ chơi hoạt động góc gồm Sàng: 2 chiếc Lu cở: 1chiếc Rổ: 12 chiếc Sọt: 2 chiếc Ếp:  2 chiếc Mẹt: 1 chiếc

dồ dùng dồ chơi tự tạo chủ dề gia dình hoạt dộng góc
ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG GÓC

2. Vật liệu: Tre, nứa, giấy màu các loại, kéo, dụng cụ cắt, tỉa…

dồ dùng dồ chơi tự tạo chủ dề gia dình hoạt dộng góc
ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG GÓC

3.  Quy trình làm bộ đồ chơi hoạt động góc 

Thiết kế bộ đồ chơi hoạt động góc tận dụng từ những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương như tre, nứa được chẻ thành những nan nhỏ vót nhẵn sau đó đan nong mốt, cạp lại thành hình những cái rổ, dần, sàng, mẹt, lu cở, ếp,…

4. Ứng dụng Những đồ dùng này sử  dụng rất đa năng và có tính lâu bền, đẹp, vừa với tầm tay của trẻ khi sử dụng bộ đồ chơi cho các hoạt động học trẻ được tìm hiểu về những đồ dùng đồ chơi mầm non trong gia đình, giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh các hình ảnh trực quan sinh động, hấp dẫn, hoạt động chơi các góc, âm nhạc múa mẹt, sàng, dùng bộ đồ chơi hoạt động góc  để vào bài, minh họa cho ca từ trong bài hát. VD: Múa cái bống; bà còng, dùng rổ để đựng các bộ chữ cái, chữ số./.

READ  Sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi biện pháp giáo dục lễ giáo 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Biên tập và giới thiệu: Phòng Giáo dục mầm non  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

Gửi bởi Hà Vũ in Góc cô giáo mầm non
Tags: cách làm đồ chơi tự tạo, đồ dùng đồ chơi mầm non, đồ dùng đồ chơi sáng tạo mầm non

See more articles in the category: Mầm non

Leave a Reply