Công thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì?

Or you want a quick look:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dãy các công thức hoá học nào sau đây viết đúng?
 • Khí A nặng hơn khí hiđro 14 lần và là khí độc. Khí A là khí nào sau đây?
 • Cho các chất sau: a) Cát sạch. b) Bột nhôm. c) Muối ăn. d) Vôi sống. e) Cồn C2H6O. g) Khí hiđro.
 • Oxit của kim loại A có công thức hoá học là A2O3,còn công thức hoá học của axit nitric là HNO3. Công thức hoá học của muối nitrat nào dưới đây của A là đúng?
 • Hai chất khí có thể tích bằng nhau khi nào?
 • Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp?
 • Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie trong không khí, khối lượng magie oxit thu được là bao nhiêu?
 • Thành phần theo thể tích của không khí gồm những chất nào?
 • Hiện tượng xảy ra khi nhốt con dế trong lọ đậy kín là gì?
 • Khí nào sau đây trong không khí gây nên hiệu ứng nhà kính?
 • Nguyên liệu để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là gì?
 • Hóa trị của Fe trong hai hợp chất FeCl3, FeCl2 là gì?
 • Cho các kí hiệu và các công thức hóa học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2, H2, O2. Dãy gồm các đơn chất là những chất nào?
 • Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng đại lượng nào?
 • Công thức hóa học dung để biểu diễn điều gì?
 • Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là gì?
 • Trong nguyên tử luôn có những hạt nào bằng nhau?
 • Phương pháp chứng cất được dung để tách một hỗn hợp gồm những chất nào dưới đây?
 • Cho các CT hóa học của một số chất như sau: oxi O2, bạc clorua AgCl, magie oxit MgO, kim loại đồng Cu, kali nitrat KNO3,
 • Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu hóa học phải có tính chất gì?
 • Từ công thức hóa học K2CO3 cho biết ý nào đúng? Hợp chất trên do 3 đơn chất K, C, O tạo nên. Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo nên.
 • Theo hóa trị sắt trong Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng của hợp chất gồm Fe liên kết với nhóm nguyên tử S
 • Phải lấy bao nhiêu g kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh?
 • Ở trạng thái bình thường, nguyên tử trung hòa về điện vì nguyên nhân nào?
 • Công thức hóa học sau đây viết đúng?
 • Khi thổi hơi thở nhẹ vào ống nghiệm đựng nước vôi trong, hiện tượng quan sát được là gì?
 • Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn điều gì?
 • Hai chất khí khác nhau có cùng 1 mol, được đo ở cùng điều kiên nhiệt độ và áp suất như nhau thì thể tích của hai chất khí này như thế nào?
 • Công thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì?
 • Phân tử khối của canxi cacbonat CaCO3 và sắt(III) sunfat Fe2(SO4)3 lần lượt là bao nhiêu?
READ  Tự học là gì? Hướng dẫn tự học hiệu quả cho người đi làm

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply