Chủ đề thế giới thực vật đề tài quả gì thơm thế 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Or you want a quick look: Chủ đề thế giới thực vật đề tài quả gì thơm thế

Chủ đề thế giới thực vật đề tài quả gì thơm thế

Giáo Án

Làm Quen Với Môi Trường Xung Quanh

Chủ đề: Thế Giới Thực Vật

Đề tài: “Quả Gì Thơm Thế”

Lứa tuổi: 24 – 36 tháng tuổi

  ********

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

–          Phát triển thể lực: trẻ vận động tay, chân, phát triển sự nhanh nhẹn trong khi chơi cùng bạn.

–          Phát triển nhận thức: Nhận biết quả thị, biết tên bài thơ, qua đó hiểu được nội dung của bài thơ.

–          Phát triển ngôn ngữ: trẻ nói được trọn câu “quả thị thơm quá, quả thị màu vàng, da quả thị mịn láng.

–          Phát triển tình cảm xã hội: trẻ đọc thơ có cảm xúc, quả thị chín mới ăn được, không hái, không ăn quả còn xanh.

  1. CHUẨN BỊ

 

–          Quả thị thật, tranh quả thị, ông trăng bằng Bitis

–          Trái cây nhựa, rổ đựng trái cây.

–          Quả thị bằng Bitis, giấy, lá , dây xâu.

–          Băng nhạc

  1. HƯỚNG DẪN

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 : “Quả gì?”

 

–          Chơi trò chơi : “Gieo hạt”

–          Cô và cháu ra vườn hái được rất nhiều quả, đố trẻ biết quả gì ?

–          Có nhiều loại trái cây để lẫn vào nhau các con hãy giúp cô để trái cây vào đúng rổ.

–          Từ đây đến chỗ để rổ đựng trái cây có một đường ngoằn ngoèo rất khó đi các con hãy đi cẩn thận.

–          Cô theo dõi và giúp trẻ nhận xét

 

* Hoạt động 2 : “Quả gì thơm thế”

 

– Cô tạo tình huống xuất hiện quả thị

-Đố các con đây là quả gì?

– Tại sao con biết là quả thị?

–  Quả thị có màu gì?

-Da quả thị như thế nào?

–  Đố trẻ có bài thơ nào nói về quả thị

– Cô cùng trẻ đọc bài thơ Y Đưa tranh đàm thoại :

– Cô đưa hình ông trăng ra đố trẻ.

(Giải thích ông trăng tròn như quả thị)

–  Quả thị chín có màu gì ?

–  Da quả thị như thế nào ?

– Khi quả thị chín có mùi như thế nào?

 

* Hoạt động 3 : “Bé khéo tay”

 

-Lóp mình có ít quả thị quá, các con hãy làm thật nhiều quả thị treo lên cây cho đẹp nhé.

– Phát rổ cho trẻ xâu thị

– Đọc lại bài thơ quả th


Trẻ chơi cùng cô


Trẻ đếm và gọi tên quả chuối, cam, táo.


Trẻ chọn quả để vào rổ

    

      –    Quả thị.


Trả lời theo hiểu biết của mình


Màu vàng


Da láng


Bài thơ Quả thị


Đọc thơ cùng cô


Hình ông trăng


Màu vàng

      –    Trơn láng


Mùi thơm


Trẻ xâu thị


Trẻ đọc lại bài th

READ  Giáo án khám phá khoa học một số con vật sống trong rừng 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Gửi bởi Hà Vũ in Giáo án nhá trẻ 24-36 tháng
Tags: Giáo án lớp mầm, Giáo án nhá trẻ 24-36 tháng

See more articles in the category: Mầm non

Leave a Reply