Chỉ số phát triển của thai nhi 20 tuần tuổi 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Or you want a quick look:

Hẳn là mẹ bầu nào sau khi đi siêu âm về cũng muốn so sánh các chỉ số phát triển của con với các mẹ khác trong cùng tuần tuổi, từ đó xem con mình có phát triển tốt không, có cao không, có nhiều cân hơn không… Các chỉ số mà nhiều mẹ bầu quan tâm nhất đó là trọng lượng thai nhi và chiều dài xương đùi.

Thai nhi 20 tuần tuổi có trọng lượng, chiều dài xương đùi, đường kính lưỡng đỉnh….trung bình là bao nhiêu? Bé nhà bạn có phát triển trong giới hạn bình thường không?

Dưới đây là bảng đo các chỉ số phát triển của thai nhi 20 tuần, giới hạn trung bình, thấp nhất, cao nhất.

Nếu chỉ số phát triển của em bé nhà bạn nằm trong giới hạn này nghĩa là em bé đang phát triển hoàn toàn bình thường, mẹ không có gì phải lo lắng nhé. Nếu chỉ số phát triển của em bé không nằm trong giới hạn, mẹ hãy tới bệnh viện để nghe tư vấn trực tiếp từ bác sỹ, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Tuổi thai BPD (mm) FL (mm) AC (mm) HC (mm) EFW (g)
20+0 40-52; trung bình 46 30-36; trung bình 31 139-179; trung bình 159 167-187; trung bình 177 257-387; trung bình 331
20+1 41-53; trung bình 47 30-36; trung bình 32 140-180; trung bình 160 169-189; trung bình 179 283-398; trung bình 341
20+2 41-53; trung bình 47 30-37; trung bình 32 141-181; trung bình 161 170-191; trung bình 180 291-410; trung bình 350
20+3 42-54; trung bình 48 31-37; trung bình 32 142-182; trung bình 162 172-193; trung bình 182 299-421; trung bình 360
20+4 42-54; trung bình 48 31-37; trung bình 33 144-184; trung bình 164 173-194; trung bình 184 307-443; trung bình 370
20+5 43-55; trung bình 49 31-37; trung bình 33 145-185; trung bình 65 175-196; trung bình 186 315-444; trung bình 380
20+6 43-55; trung bình 49 32-38; trung bình 34 146-186; trung bình 166 176-198; trung bình 187 323-456; trung bình 389
READ  Giáo an lớp 4 tuổi chủ đề Em yêu thủ đô 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

 Chú ý:

BPD: đường kính lưỡng đỉnh
FL: chiều dài xương đùi
AC: chu vi vòng bụng
EFW: trọng lượng thai nhi
HC: chu vi vòng đầu

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 12 tuần 2 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 15 tuần 4 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 18 tuần 4 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần 4 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 26 tuần 4 ngày

See more articles in the category: Mầm non

Leave a Reply