Bảng tiêu chuẩn các chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần tuổi 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Or you want a quick look:

Bắt đầu từ tuần 21, 20 này, em bé của bạn sẽ phát triển khá nhanh về trọng lượng cơ thể. Đây cũng là giai đoạn quyết định đến cân nặng của con lúc sinh, vì thế mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ nhé!

Trong 21 tuần tuổi, trọng lượng thai nhi sẽ giao động từ 331g tới 546g, chiều dài xương đùi từ 32mm tới 41mm….

Dưới đây là bảng tiêu chuẩn các chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần tuổi.

Chú ý:

  • BPD: đường kính lưỡng đỉnh
  • FL: chiều dài xương đùi
  • AC: chu vi vòng bụng
  • EFW: trọng lượng thai nhi
  • HC: chu vi vòng đầu
Tuổi thai BPD (mm) FL (mm) AC (mm) HC (mm) EFW (g)
21+0 44-56; trung bình 50 32-38; trung bình 34 147-187; trung bình 167 178-200; trung bình 189 331-467; trung bình 399
21+1 45-57; trung bình 50 33-39; trung bình 34 148-189; trung bình 169 182-202; trung bình 191 341-480; trung bình 410
21+2 45-57; trung bình 51 33-39; trung bình 35 149-190; trung bình 170 181-204; trung bình 192 350-493; trung bình 422
21+3 47-57; trung bình 51 33-39; trung bình 35 150-191; trung bình 171 183-206; trung bình 194 360-506; trung bình 433
21+4 46-58; trung bình 52 34-40; trung bình 35 151-193; trung bình 172 184-207; trung bình 196 369-533; trung bình 455
21+5 46-58; trung bình 52 34-40; trung bình 35 152-194; trung bình 173 186-209; trung bình 198 379-533; trung bình 455
21+6 47-59; trung bình 53 35-41; trung bình 36 153-196; trung bình 175 187-211; trung bình 199 388-546; trung bình 467
READ  Các bài hát về Halloween, nhạc Halloween thiếu nhi hay, vui nhộn 2022 | Quanlymamnon.edu.vn

Các chỉ số của em bé nằm trong giới hạn này chứng tỏ con bạn đang phát triển hoàn toàn bình thường. Mẹ có thể cải biến các chỉ số này bằng chế độ dinh dưỡng thích hợp nhé!

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 12 tuần 2 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 15 tuần 4 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 18 tuần 4 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 20 tuần

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần 4 ngày

⇒ Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 26 tuần 4 ngày

See more articles in the category: Mầm non

Leave a Reply