Giải Toán lớp 5 VNEN bài 67: Em ôn lại những gì đã học

Or you want a quick look: A. Hoạt động thực hành bài 67 Toán VNEN lớp 5

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 67: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 25 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 67 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 25 sách VNEN toán 5

Chơi trò chơi "đố bạn"

Cùng nhau kê tên các hình đã học:

· Em viết tên một hình đã học rồi đố bạn nêu quy tắc tính diện tích và chu vi hình đó

· Em và bạn đổi vai cùng thực hiện cho đến khi hết các hình

Đáp án

1. Hình vuông:

· Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.

· Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình vuông , ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.

2. Hình tròn:

· Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14

· Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

READ  Muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì? Tìm hiểu ngay !

3. Hình chữ nhật:

· Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

· Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình chữ nhật , ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo)

4. Hình bình hành:

· Tính chu vi:Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh

· Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

5. Hình tam giác:

· Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng độ dài của 3 cạnh.

· Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

6. Hình thoi:

· Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.

· Tính diện tích: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

7. Hình thang:

· Tính diện tích: Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Câu 2 trang 26 sách VNEN toán 5

Cho hình tam giác có diện tích 5/6 m2 và chiều cao 3/4m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó

Đáp án

READ  Các ngành liên quan đến hóa học phổ biến hiện nay

Đổi: 5/6 = 0,83

3/4 = 0,75

Độ dài đáy của hình tam giác là:

Đáp số: 2,213 m

Câu 3 trang 26 sách VNEN toán 5

Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu họa tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Đáp án

Ta có hình vẽ như sau:

Bài giải:

Diện tích khăn trải bản là:

S= 2 x 1,5 = 3 (m2)

Diện tích hình thoi MNPQ là:

Đáp số: Diện tích khăn trải bàn: 3 m2

Diện tích hình thoi: 1,5 m2

Câu 4 trang 26 sách VNEN toán 5

Một mảnh bìa hình chữ nhật, người ta khoét đi một nửa hình tròn (như hình bên). Tính chu vi của mảnh bìa sau khi bị khoét.

Đáp án

Giải thích:

· Đầu tiên chúng ta cần hiểu: Chu vi của một hình là gì? Chu vi của một hình = tổng độ dài các cạnh xung quanh hình đó.

· Do đó, chu vi của hình trong bài tập trên = tổng độ dài 3 cạnh của hình chữ nhật + độ dài nửa hình tròn.

· Độ dài của nửa hình tròn các em có thể hiểu là chu vi nửa đường tròn

· Đường kính của hình tròn = bán kính x 2

Bài giải

Độ dài 3 cạnh của hình chữ nhật là:

9 + 8 + 9 = 26(cm)

Chu vi nửa hình tròn bị khoét là:

READ  Mẹo dùng giới từ IN, AT, và ON sao cho đúng chỉ trong 1 nốt nhạc

(8 x 3,14) : 2 = 12,56 (cm)

Vậy, chu vi của tấm bìa sau khi bị khoét là:

26 + 12,56 = 38,56 (cm)

Đáp số: 38,56 (cm)

C. Hoạt động ứng dụng bài 67 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 26 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một sợi dây nối hay bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe có độ dài 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây

Đáp án

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) công hai lần khoảng cách giữa hai trục

Vậy chu vi hình tròn có đường kính 0,35m là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài của sợi dây là:

1,099 + (3,1 x 2) = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299 m

Câu 2: Trang 26 sách VNEN toán 5 tập 2

Một bồn hoa có hình dạng là một hình gồm một hình vuông và hai nửa hình tròn có kích thước theo hình vẽ bên. Tính chu vi của bồn hoa đó

Đáp án

Ta thấy: Chu vi bồn hoa bằng tổng chiều dài của hai cạnh góc vuông và hai nửa đường tròn như hình vẽ:

Vậy ta giải bài toán như sau:

Nửa chu vi của hình vuông là:

(4 x 4 ) : 2 = 8 (m)

Vậy chu vi của đường tròn là:

4 x 3,14 = 12,56 (m)

Chu vi của bồn hoa là:

8 + 12,56 = 20,56 (m)

Đáp số: 20,56 m

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply