Giải Toán lớp 5 VNEN bài 17: Em ôn lại những gì đã học

Or you want a quick look: A. Hoạt động thực hành bài 17 Toán lớp 5 VNEN lớp 5

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 17: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 1 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay toán lớp 5 bài 17 em ôn lại những gì đã học dưới đây.

A. Hoạt động thực hành bài 17 Toán lớp 5 VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 45 VNEN toán 5 tập 1

Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Đáp án

Do các phân số có cùng mẫu số. Do đó, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Vì vậy, ta sắp xếp từ lớn đến bé như sau:

Do các phân số khác mẫu số nên ta phải quy đồng mẫu số:

Ta sắp xếp như sau:

Câu 2: Trang 45 VNEN toán 5 tập 1

Tính:

READ  Ban xã hội gồm những ngành nào ? Làm nghề gì ?

Đáp án

Câu 3: Trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.

a. Tính diện tích mảnh vườn

b. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, cứ 15m2 thì thu hoạch được 10kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Đáp án

a. Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

(20 : 4) x 3 = 15 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

20 x 15 = 300 (m2)

b. 300m2 gấp 15m2 số lần là:

300 : 15 = 20 (lần)

Vậy mảnh vườn đó có số kg rau là:

10 x 20 = 200 (kg)

Đáp số: a. 300 m2

b. 200 kg

Câu 4: Trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau:

Để lát một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 18m, người ta dùng gạch hình vuông có chiều dài 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền cái sân đó? (Coi phần diện tích mạch vữa không đáng kể).

Đáp án

Diện tích cái sân hình chữ nhật là:

24 x 18 = 432 (m2)

READ  Học nghề tiếng anh là gì, bạn đã rõ về hình thức học này chưa?

Một viên gạch có diện tích là:

30 x 30 = 900 (cm2)

Đổi: 432m2 = 4320000 cm2

Vậy để lát cái sân hình chữ nhật cần số viên gạch là:

4320000 : 900 = 4800 (viên gạch)

Đáp số: 4800 viên gạch

Câu 5: Trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ bên là:

A. 96m2

B. 192m2

C. 224m2

D. 288m2

Đáp án

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật khi chưa cắt là:

24 x 12 = 288 (m2)

Diện tích miếng bìa hình vuông bị cắt là:

8 x 8 = 64 (m2)

Vậy, diện tích miếng bìa sau khi bị cắt như hình là:

288 - 64 = 224 (m2)

B. Hoạt động ứng dụng bài 17 Toán lớp 5 VNEN lớp 5

Anh Tuấn muốn sơn một bức tường hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Biết rằng trung bình cứ sơn 1m2 thì hết 200g sơn nước.

Em hãy giúp anh Tuấn tính xem cần bao nhiêu kg sơn nước để sơn bức tường đó.

Đáp án

Chiều rộng bức tường hình chữ nhật là:

(9 : 3) x 1 = 3 (m)

Vậy diện tích bức tường hình chữ nhật là:

READ  KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

9 x 3 = 27 (m2)

Số kg sơn nước cần để sơn tường là:

27 x 200 = 5400 (g) = 5,4 kg

Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 18: Em ôn lại những gì đã học

See more articles in the category: Học gì

Leave a Reply