26/02/2016 14:02:44

Tham gia:19/02/2016

Location:Hà Nội

Bài viết:3

Nội quy diễn đàn Quanlymamnon.edu.vn

Diễn đàn quanlymamnon.edu.vn ra đời, nhằm phục vụ cho công tác giao lưu, chia sẻ, gặp gỡ của các thành viên trong diễn đàn.

Các thành viên trên diễn đàn đều là những giáo viên mầm non, sử dụng bộ giải pháp Quản lý trường mầm non theo tài khoản đã được công ty cấp.

Khi tham gia vào diễn đàn, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, nhiệt tình từ phía các thành viên trong diễn đàn, để mọi người đều có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau tiến bộ.

Ý kiến bạn đọc