02/03/2016 12:03:16

Tham gia:19/02/2016

Location:Hà Nội

Bài viết:3

Không tìm thấy thực đơn mẫu sau khi đã Lưu thông tin

Ý kiến bạn đọc

Administrator

Tham gia:05/03/2015

Bài viết:

Khi lên thực đơn mẫu xong, Lưu thực đơn rồi, nhưng tìm thì lại không thấy thực đơn đã lưu ở đâu?

Đối với trường hợp này, các cô lưu ý, khi thêm thực đơn và tiến hành lưu thực đơn, nếu thực đơn này đã bị trùng tên, thì hệ thống sẽ báo với người dùng là Tên thực đơn này đã có rồi.

Nếu gặp trường hợp này, thì người dùng nên thay đổi lại tên thực đơn thành 1 tên khác. Sau đó lưu thông tin lại là được.

02/03/2016 12:03:16

Tham gia:01/01/1970

Bài viết:

Thay đổi tên mà vẫn k lưu đc.

12/05/2017 14:05:30

Tham gia:01/01/1970

Bài viết:

th

02/11/2017 14:11:37

Tham gia:01/01/1970

Bài viết:

thực đơn lên rồi mà tính khẩu phần ăn lại ko ddcj nhờ CNC hỗ trợ đường truyền hoặc kiểm tra lại

02/11/2017 14:11:24