Thông báo về việc hỗ trợ chuyển dữ liệu phổ cập, học sinh, cán bộ giáo viên


Đăng ngày: 01/03/2016 13:03:21

Công ty xin thông báo đến các đơn vị trường. Trong quá trình triển khai hệ thống đến các đơn vị trường, công ty sẽ hỗ trợ các trường chuyển dữ liệu phổ cập, học sinh, giáo viên lên hệ thống.

 Quý trường vui lòng gửi danh sách phổ cập bao gồm các thông tin: Tên học sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, họ tên chủ hộ, cha, mẹ, thông tin khuyết tật, học trái tuyến( nếu có)( theo mẫu đính kèm)

Danh sách học sinh bao gồm: họ tên , ngày tháng năm sinh, giới tính, họ tên cha mẹ, thông tin khuyết tật, lớp học.( theo mẫu đính kèm)

Danh sách giáo viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán, trình độ chuyên môn, ngày vào biên chế, hệ số lương đang hưởng, mã ngạch, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nd( theo mẫu đính kèm)

Về thực đơn mẫu, các đơn vị vui lòng thêm mới thực đơn bao gồm những thực phẩm chi tiết nào, và định lượng thực tế các trường cho ăn. Sau đó công ty sẽ hỗ trợ các đơn vị trường cân đối theo thông tư 17( đối với những trường khó khăn trong vấn đề cân đối thực đơn theo chuẩn)

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ, quý trường vui lòng liên hệ ra công ty theo số điện thoại: 1900.636.013 hoặc 0473.019.888 hoặc gửi về hòm thư: cskh@congnghecaovn.com

Các tin liên quan