Công văn triển khai phần mềm Quản lý Giáo dục Mầm non và phần mềm Giáo án điện tử


Đăng ngày: 28/02/2016 09:02:37

Thực hiện Công văn 4618/BGDĐT-GDMN ngày 8/9/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2015-2016 trong đó nêu rõ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý; tăng số lượng CBQL, GVMN biết ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ.

 

Sau khi nghiên cứu bộ chương trình phần mềm hệ thống quản lý giáo dục mầm non (QLGDMN) liên thông 3 cấp: Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở); Phòng Giáo dục và đào tạo (Phòng); Trường mầm non ( Trường) và chương trình phần mềm giáo án điện tử, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp xác định việc triển khai sử dụng phần mềm QLGDMN liên thông 3 cấp Sở, Phòng, Trường và chương trình phần mềm giáo án điện tử là cần thiết và phù hợp trong quản lý giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục mầm non góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố thực hiện một số công việc như sau:

 

1. Chỉ đạo, triển khai cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hệ thống quản lý giáo dục mầm non liên thông 3 cấp Sở, Phòng, Trường bao gồm các nội dung: quản lý đội ngũ, cơ sở vật chất, khẩu phần ăn, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non…; thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu từ trường lên phòng, từ phòng lên Sở nhằm đảm bảo cho công tác quản lý và báo cáo trong hoạt động giáo dục mầm non năm học 2015-2016 đạt hiệu quả cao nhất, tiến đến hoàn thành bộ giải pháp quản lý chất lượng chương trình GDMN.

 

2. Tham mưu với UBND huyện, thị, thành phố cấp kinh phí hoặc chủ động cân đối kinh phí trang bị hệ thống QLGDMN nhằm đảm bảo thực hiện phần mềm đồng bộ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

3. Phối hợp với Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống QLGDMN và phần mềm giáo án điện tử cho các trường mầm non trên địa bàn huyện, thị, thành phố, nội dung cụ thể như sau:

3.1. Thành phần, số lượng

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non các Phòng Giáo dục và Đào tạo (02 người/huyện);

- Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên sử dụng thành thạo máy tính (03 người/trường) kể cả trường tư thục.

3.2. Thời gian tập huấn

Thời gian: 02 ngày/ huyện (đơn vị các trường tập huấn tập trung tại huyện), kế hoạch tập huấn cụ thể theo lịch đính kèm.

3.3. Công tác chuẩn bị

- Phòng GDĐT chuẩn bị hội trường, máy chiếu, màn chiếu, âm thanh, thiết bị phát wifi (internet).

- Các trường tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay và thiết bị USB 3G để kết nối internet, ổ truyền điện để cắm máy tính.

3.4. Kinh phí tập huấn

- Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao Việt Nam tự chi trả các chi phí cho nhân sự triển khai.

- Đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí địa điểm, triệu tập cán bộ quản lý và giáo viên trong đơn vị tham dự tập huấn đầy đủ.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi trực tiếp với Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam, điện thoại: 0916 919528 (gặp Quang ) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDMN) điện thoại: 067. 3852406./.

Các tin liên quan