Hướng dẫn cân đối dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non


Đăng ngày: 01/03/2016 13:03:28

Theo thông tư 17, dinh dưỡng ở khối trẻ mầm non rất quan trọng, trong đó, dinh dưỡng được phân loại thành 2 lứa tuổi: Nhà trẻ và mẫu giáo:

1. Nhà trẻ: 1 ngày trẻ cần 1180kcl

 • Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục mầm non: Tối thiểu hai bữa chính và một bữa phụ.
  •  Năng lượng phân phối cho các bữa ăn: Bữa ăn buổi trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cung cấp  từ 25 % đến 30% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp khoảng 5% đến 10% năng lượng cả ngày.
  •  Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng được khuyến nghị theo cơ cấu:

        Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 12 - 15 % năng lượng khẩu phần.

Chất béo (Lipit) cung cấp khoảng 35 - 40 % năng lượng khẩu phần.

Chất bột (Gluxit) cung cấp khoảng 45 – 53 % năng lượng khẩu phần.

 • Nước uống: khoảng 0,8 - 1,6 lít / trẻ / ngày (kể cả nước trong thức ăn).
 • Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa

2. Mẫu giáo: 1 ngày cần 1470kcl

 • Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn  phù hợp với độ tuổi: 
 • Nhu cầu khuyến nghị về  năng lượng của 1 trẻ trong một ngày  là: 1470 Kcal.
 • Nhu cầu khuyến nghị về năng lượng  tại trường của 1 trẻ trong một ngày (chiếm

 50 – 60% nhu cầu cả ngày): 735 –  882 Kcal.

 • Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục mầm non: Tối thiểu một bữa chính và một bữa phụ.
 • Năng lượng phân phối cho các bữa ăn:  bữa chính buổi trưa cung cấp từ 35%

đến 40%  năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp từ 10% đến 15 % năng lượng cả ngày.

 • Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng theo cơ cấu:

             Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 12 - 15 % năng lượng khẩu phần.

             Chất béo (Lipit) cung cấp khoảng    20 - 30 % năng lượng khẩu phần.

                   Chất bột (Gluxit) cung cấp khoảng   55 - 68 % năng lượng khẩu phần.

 • Nước uống: khoảng 1,6 – 2,0 lít / trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
 • Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa.

Các tin liên quan