Lịch tập huấn chương trình phần mềm Quản lý Giáo dục Mầm non và phần mềm Giáo án điện tử


Đăng ngày: 01/03/2016 13:03:26

THỜI GIAN CÁC LỚP TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝGIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO ÁN ĐIÊN TỬ

Thời gian

Đơn vị

 

Thành phần tập huấn

Đơn vị

 

Thành phần tập huấn

Ngày 3-4/3/2016

Huyện Cao Lãnh

Đoàn 1

Huyện Lai Vung

Đoàn 2

Ngày 5-6/3/2016

Huyện Tháp Mười

Đoàn 1

Huyện Lấp Vò

Đoàn 2

Ngày 7-8/3/2016

Huyện Tam Nông

Đoàn 1

Huyện Châu Thành

Đoàn 2

Ngày 9-10/3/2016

Thị xã Hồng Ngự

Đoàn 1

Thành phố Sa Đéc

Đoàn 2

Ngày 11-12/3/2016

Huyện Hồng Ngự

Đoàn 1

Thành phố Cao Lãnh

Đoàn 2

Ngày 14 đến 15/3

Huyện Tân Hồng

Đoàn 1

Huyện Thanh Bình

Đoàn 2

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Chức năng

Nội dung chi tiết

 

  • Đại biểu Sở giáo dục phát biểu khai mạc hội nghị
  • Đại diện Công ty CPPT Công Nghệ Cao phát biểu.

Giáo án điện tử

 Sự khác nhau và giống nhau đối với phiên bản GADT online và offline, hướng dẫn về chức năng quản lý phiên chế.

Giới thiệu tổng quan về hệ thống

  • Công ty giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý giáo dục mầm non, những thay đổi so với hệ thống phiên bản cũ.

Thông tin chung

Hướng dẫn cán bộ giáo viên đơn vị các trường thực hành chi tiết hệ thống quản lý giáo dục mầm non

Mục 1: Thông tin chung gồm: giảng viên hướng dẫn các cán bộ giáo viên thực hành thiết lập các mục về gửi nhận thông báo; Thông tin thôn tổ; Điểm trường; Lớp học; Người dùng; Lịch sử hoạt động hệ thống

Quản lý phổ cập

Hướng dẫn thực hành các nội dung Mục 2: Quản lý phổ cập gồm: Thông tin chủ hộ; Trẻ tại địa phương; Trẻ học tại địa bàn khác; Trẻ chuyển đi, chuyển đến, bị chết; Sổ phổ cập trẻ từ 0 đến 5 tuổi; Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Thống kê cơ sở vật chất cấp trường; Thống kê tình hình tài chính; Thống kê sự phát triển nhóm lớp; Thống kê sự phát triển về số lượng trẻ; Thống kê chất lượng nuôi dưỡng; Thống kê tiêm chủng

Quản lý học sinh

Hướng dẫn thực hành nội dung Mục 3: quản lý học sinh: danh sách học sinh, xếp lớp, chuyển lớp, cập nhật chỉ số sức khỏe, nhận thức, bệnh tật, chuyên cần, các báo cáo,…

  • Nghỉ giải lao

Quản lý nhân viên

Thực hành nội dung Mục 4: Quản lý nhân viên gồm: hồ sơ cán bộ nhân viên; Cán bộ- nhân viên năm; Phân tổ nhân viên; Xếp loại nhân viên; Thống kê giáo viên; Thống kê cán bộ quản lý; Thống kê nhân viên; thống kê chi tiết cán bộ

Quản lý khoản thu- Quản lý cơ sở vật chất

Thực hành nội dung

  • Mục 5: Quản lý khoản thu gồm: Khoản thu đầu năm; Khoản thu theo tháng; Khoản thu không bắt buộc; Phiếu thu đầu năm; Phiếu thu theo tháng; Phiếu thu không bắt buộc.
  • Mục 6: Quản lý cơ sở vật chất gồm: Danh mục nhóm tài sản; Tài sản chi tiết

Nghỉ trưa

Quản lý thực đơn

  • Thực hành nội dung Mục 4: Quản lý thực đơn gồm: Danh mục thực phẩm; Định mức dinh dưỡng; Thư viện thực đơn mẫu; Báo ăn; Tính khẩu phần ăn; Nhập kho; Xuất kho; Theo dõi bán phiếu ăn; Bảng đi chợ theo ngày; Thực đơn ngày; Thực đơn tuần; Bảng cân đối tuần; Bảng theo dõi bán phiếu ăn
  • Giải đáp các thắc mắc của các trường.
  • Tổng kết tập huấn chương trình

Các tin liên quan